Posledné zápasy

Pokračujeme turnajom o pohár riaditeľa CCVČVzhľadom na malý počet účastníkov pokračujeme nadstavbou – pohár riaditeľa CCVČ.

Súťaž podľa termínovej listiny končí 20.mája. 

Podľa umiestenia v lige sa v turnaji stretnú družstvá v dvoch skupinách ( družstvá umiestnené 1 - 4 a 5 - 8 miesto) nasledovne:

1. kolo: 3. jún

Z č.1 - Družstvo umiestnené na 1. mieste sa stretne proti družstvu umiestnenému na 3. mieste.

Z č.2 - Družstvo umiestnené na 2. mieste sa stretne proti družstvu umiestnenému na 4. mieste

Z č.3 - Družstvo umiestnené na 5. mieste sa stretne proti družstvu umiestnenému na 7. mieste.

Z č.4 - Družstvo umiestnené na 6. mieste sa stretne proti družstvu umiestnenému na 8. mieste.

2.kolo: 17. jún

Z č.1 – Víťaz Zč1 1.kola – Víťaz Zč3 1.kola

Z č.2 – Víťaz Z č2 1.kola – Víťaz Zč4 1.kola

Z č.3 – Porazený Zč1 1. kola – Porazený Zč3 1.kola

Z č.4 – Porazený Zč2 1.kola – Porazený Zč4 1.kola

3.kolo: 1. júl

Z č.1 – Víťaz Zč1 2.kola – Viťaz Zč2 2.kola = Víťaz pohára

Z č.2 – Víťaz Zč3 2.kola – Víťaz Zč4 2.kola

Z č.3 – Porazený Zč1 2.kola – Porazený Zč2 2.kola

Z č.4 – Porazený Zč3 2.kola – Porazený Zč4 2.kola

 

Turnaj je doplnkom, aby sa odohrali ďalšie zápasy, nakoľko v súťaži hlavne v jarnej časti družstvá odohrjú iba 7 kôl. Verím, že všetky družstvá privítate túto možnosť predĺžiť si sezónu.