Súhlasím, aby fotodokumentácia a videozáznamy z činnosti a akcií v CCVČ mohli byť použité na propagáciu CCVČ, dané na web. stránku CCVČ, Facebook a s použitím osobných údajov pre potreby evidencie CCVČ podľa zákona č. 122/2013 Z.z. na dobu neurčitú.