Posledné zápasy

Disciplinárna komisia 7.10.2016Klub Klokočina - za úmyselné znečisťovanie areálu sa nariaďuje povinná brigáda, ktorú zástupcovia klubu musia odpracovať do 10 dní t.j. do 17.10.2016. Ak sa klub na brigádu neprihlási, budú mu odrátané 2 body z tabuľky.