Anglický jazyk - predškoláci Mš Alexyho

Úloha 5

naučiť sa slovíčka
scan str55
zakrúžkuj dva rovnaké obrázky v rade (dva darčeky..)
scan str56
more - viac, less- menej
scan str58 scan str59
zakrúžkuj čoho je viac na jednotlivých obrázkoch
scan str60

Úloha 4

hard, soft
Scan 0011 Scan 0012

tvor otázky a odpovede podľa predlohy
Scan 0013

naučiť sa slovíčka
Scan 0014 

vyfarbi posledný obrázok v riadku, ktorý má nasledovať
Scan 0015

Úloha 3

1 - naučiť sa slovíčka - zmysly- see(zrak), smell(čuch), feel(hmat), hear(sluch),taste(chuť)
zmysly 1
priraď obrázok:
1. k zmyslu sluch
2. k zmyslu chuť
3. k zmyslu čuch
zmysly 2

Úloha 2

1 - pozrieť a naučiť sa nové slovíčka        2 - pospájať body v poradí

scan hudobné nástroje         scan hudobné nástroje 2
Úloha 1

Vyfarbi,pomenuj zvieratá. Odpovedz na otázku - What´s your favourite animal? - (PRÍLOHA - scan animals)
ANIMALS scen

Úradné hodiny

Pondelok - Piatok
10:00 - 18:00
tel.: 037 77 319 46
mobil: 0948 552 070

Oznamy