Otvárame letnú prázdninovú činnosť 2021

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia členov (žiakov),
Na jednotlivé letné pobyty je možné prihlásiť sa od 28.5.2021 do 25.6.2021.
Úradné hodiny: 13:00 – 17:00 počas pracovných dní.
Máte možnosť len platiť prevodom na účet. Podmienkou je odovzdať vyplnené prihlášky v kancelárii CCVČ a budú Vám pridelené potrebné údaje na zaplatenie.
Vyplniť a priniesť je nutné rozhodnutie, súhlas a zdravotné prehlásenie.
Vyhlásenia prinesiete v deň nástupu + prefotenú kartičku poistenca. Materiál na stiahnutie

Celá ponuka táborov: pdf

Kreativne hlavickyEasy englishGoolTechnickyPastoracikOlympionik

Prevádzkový a vnútorný poriadok CCVČ na školský rok 2020/2021

Tento poriadok sa stanovuje na základe vzniknutej situácie po dobu trvania pandémie ochorenia COVID – 19.
(prevádzkový poriadok na stiahnutie)

Vyhlásenie o bezinfekčnosti na stiahnutie: pdf

Povinnosti:
Budova:

1. Vstup do budovy a pohyb vo vnútorných priestoroch centra je možný iba s prekrytím horných dýchacích ciest – rúškom a pod.
2. Pri vstupe do centra je potrebné použiť dezinfekčný prostriedok, ktorý je umiestnený pri vstupe do budovy.
3. Dôkladné čistenie všetkých miestností centra sa musí vykonávať najmenej raz denne.
4. Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných predmetov alebo povrchov, ktoré používa veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne 2 –krát denne.
5. Zákaz zdržiavania sa v priestoroch centra.
6. V budove sú na dezinfekciu sprístupnené toalety s teplou vodou a mydlom.

Záujmová činnosť:

1. Pri ceste do centra sa členovia riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ
2. Člen nosí rúško vo všetkých vnútorných priestoroch centra, vrátane svojej učebne.
3. Pedagogickí, nepedagogickí a externí zamestnanci centra nosia rúško v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR vo všetkých priestoroch centra.
4. Na najbližšom stretnutí záujmovej činnosti je nutné odovzdať Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti,
5. Bez požadovaného platného vyhlásenia členovi ZÚ nebude umožnené zúčastniť sa na danom krúžku.
6. Trvanie záujmovej činnosti v tomto období je 60 minút, aby sa mohla vykonať dôkladná dezinfekcia priestorov.
7. Námatkové meranie teploty
8. Na záujmových činnostiach sa dodržiavajú odporúčané odstupy.
9. V miestnostiach, kde sú členovia,je zabezpečené časté vetranie.

Zákonný zástupca:

1. Zodpovedá za dodržanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri príchode člena do centra.
2. Zabezpečí pre svoje dieťa rúško
3. Povinnosťou zákonného zástupcu je bezodkladne nahlásenie vedúcemu ZÚ karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom na COVID-19.

V Nitre, dňa 19.5.2021

 

Ing. Svetlana Suchá
riaditeľka CCVČ


Úradné hodiny

Pondelok - Piatok
10:00 - 18:00
tel.: 037 77 319 46
mobil: 0948 552 070

Oznamy

Oznam pre členov a rodičov

Milí žiaci, zadania úloh pre jednotlivé krúžky nájdete v sekcii Krúžky - Zadania. Dúfame, že sa čoskoro stretneme. Tešíme sa na vás!