Rozvrh krúžkov v šk. roku 2022/2023

rozvrh2223

Krúžky

Rozvrh krúžkov v šk. roku 2022/2023

rozvrh2223

Ponuka krúžkov na školský rok 2022/2023 pre deti a mládež do 15 rokov

Kruzky22 do15

Ceny platia na celý školský rok 2022/2023.
Pre deti do 5 rokov na všetky krúžky je poplatok 65,-€ (aj mimo Nitry je 75,-€ ).

Ponuka krúžkov na školský rok 2022/2023 mládež od 15 rokov a dospelých

Kruzky22 nad15

Krúžková činnosť na šk. rok 2022/23

Ponuka krúžkov na školský rok 2022/2023 pre deti a mládež do 15 rokov

Kruzky22 do15

Ceny platia na celý školský rok 2022/2023.
Pre deti do 5 rokov na všetky krúžky je poplatok 65,-€ (aj mimo Nitry je 75,-€ ).

Dokumenty na stiahnutie:
Prihláška pdf
Súhlas so spracovaním osobných údajov: pdf

Ponuka krúžkov na školský rok 2022/2023 mládež od 15 rokov a dospelých

Kruzky22 nad15

Dokumenty na stiahnutie:
Prihláška pdf
Súhlas so spracovaním osobných údajov: pdf

Úradné hodiny

Pondelok - Piatok
13:00 - 17:00
tel.: 037 77 319 46
mobil: 0948 552 070
            0948 711 222

Oznamy

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.
Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Tlačivá na stiahnutie

Vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa (pdf, doc)

Prihláška pdf
Súhlas so spracovaním osobných údajov: pdf