Letná prázdninová činnosť

Vážení rodičia, pripravili sme pre Vás zatiaľ nezáväznú ponuku letnej prázdninovej činnosti. Veríme, že ju budeme môcť zrealizovať. Čakáme na pokyny MŠVVaŠ SR a RÚVZ, ktoré by mali byť zverejnené v najbližších dňoch.

Čítať ďalej: Letná prázdninová činnosť

Dotazník pre rodičov

Oznam CCVČ

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia členov (žiakov),

vzhľadom na súčasný režim preventívnych opatrení ÚVZ SR na predchádzanie šíreniu ochorenia COVID – 19 pristupujeme k zisťovaniu záujmu o našu krúžkovú činnosť v školskom roku 2020/2021.

Čítať ďalej: Dotazník pre rodičov

Pracovné úlohy

Button12 Button34 Button5 Button6 Button79 ButtonVKK PreNajmensich DospelyAJ Gitarovy Futbal Tanecny Chovatelsky MSAlexyho

Oznamy

Dotazník pre rodičov

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia členov (žiakov),

vzhľadom na súčasný režim preventívnych opatrení ÚVZ SR na predchádzanie šíreniu ochorenia COVID – 19 pristupujeme k zisťovaniu záujmu o našu krúžkovú činnosť v školskom roku 2020/2021.

Čítať ďalej...

Oznam pre deti a členov

Učitelia vám budú k dispozícii
na mailoch: rozpis hodín

Usmernenie MŠ SR

Usmernenie z MŠVVaŠ SR, ktoré bolo vydané v súvislosti so šírením nového respiračného ochorenia koronavírusom COVID-19 na www.minedu.sk/usmernenie-k-sireniu-koronavirusu/

Rozhodnutie MŠ SR

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 26.3.2020 vydalo Rozhodnutie č. 2020/106 10: 1-A 1030 o mimoriadnom prerušení prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.
Rozhodnutie_msvvas_sr_26-3-2020