26. Zadanie: Jarné obrázky – motýľ

Jarné obrázky – motýľ (Výtvarno – keramický krúžok, 14.5.2021)

Pomôcky:
Výkres A4, mäkká ceruzka, pravítko, drevené farbičky, čierna tenká fixka, guma

Postup:

1.Výkres A4 umiestnime po výške. Asi 5 cm od okraja, si narysujeme obdĺžnik.
2.Načrtneme si motýľa v pohľade zboku ceruzkou, tak aby telo zasahovalo aj mimo obdĺžnik.
3.Ceruzkou dokreslíme pozadie. Zvolíme si rastlinné motívy – kvety, trávy. Listy. Kresba bude prechádzať aj cez narysovaný obdĺžnik v strede.
4.Motív motýľa a vnútro obdĺžnika vyfarbíme farbičkami.
5.Ostatnú kresbu zvýrazníme ceruzkou , vytieňujeme a na zvýraznenie tieňa použijeme čiernu fixku.

Motyl 1 Motyl 2
Motyl 3 Motyl 4

Úradné hodiny

Pondelok - Piatok
10:00 - 18:00
tel.: 037 77 319 46
mobil: 0948 552 070

Oznamy

Oznam pre členov a rodičov

Milí žiaci, zadania úloh pre jednotlivé krúžky nájdete v sekcii Krúžky - Zadania. Dúfame, že sa čoskoro stretneme. Tešíme sa na vás!