23. Zadanie: Pohľad na krajinu

Pohľad na krajinu (Výtvarno – keramický krúžok, 23.4.2021)

Pomôcky:
tenký kancelársky papier A4,
výkres A4,
ceruzka,
permanentná fixka,
vodové alebo anilinové farby,
štetec,
nádoba na vodu,
voskové pastelky,
tyčinkové lepidlo

Postup:

1. Na tenký kancelársky papier si ceruzkou načrtneme zjednodušený perspektívny pohľad na krajinu (príroda). Použijeme prírodné prvky – vrchy, kopce, lesy, stromy, doliny, cesty...
2. Obrysy zvýrazníme permanentnou fixkou.
3. Hornú tretinu výkresu necháme na oblohu, ktorú tiež geometricky rozčleníme.
4. Jednotlivé plochy, ktoré nám vznikli na kresbe vyfarbíme voskovými farbami.
5. Papier pokrčíme do gule, potom ho vystrieme a premaľujeme zelenou vodovou farbou, aby sme vyplnili všetky štrbiny.
6. Výtvor necháme uschnúť a na záver ho nalepíme na výkres.

Krajinka 1 Krajinka 2
Krajinka 3 Krajinka 4
Krajinka 5

Úradné hodiny

Pondelok - Piatok
10:00 - 18:00
tel.: 037 77 319 46
mobil: 0948 552 070

Oznamy

Oznam pre členov a rodičov

Milí žiaci, zadania úloh pre jednotlivé krúžky nájdete v sekcii Krúžky - Zadania. Dúfame, že sa čoskoro stretneme. Tešíme sa na vás!