22. Zadanie: Farebné mesto

Farebné mesto (Výtvarno – keramický krúžok, 16.4.2021)

Pomôcky:
výkres A4,
vodové (akvarelové farby),
štetce,
nádoba na vodu,
permanentná fixka,
ceruzka,
guma

Postup:

1. Výkres umiestnime po šírke. Kresbu členíme na výkrese do jednotlivých vodorovných pásov.
2. Začneme v spodnej časti. Ceruzkou načrtneme domy v prvom vodorovnom páse. Potom kreslíme ďalšie domy, ktoré budú prekryté prvým radom. Použijeme rôzne typy striech a čiar – lomené, vlnité rovné. Domy – vysoké, nízke, široké, úzke.
3. Postupne dopĺňame nové vodorovné pásy – zeleň za mestom, rieka, breh rieky s krovím, hory na horizonte, obloha.
4. Načrtnutú kresbu obtiahneme permanentnou fixkou.
5. Vyberieme si 6 -7 farieb, ktoré postupne nanášame od spodného pásu (domy). Farby striedame tak, že sa objavia na viacerých miestach na výkrese. Rovnaké farby neradíme vedľa seba.

Farebne mesto 1 Farebne mesto 2
Farebne mesto 3 Farebne mesto 4

Úradné hodiny

Pondelok - Piatok
10:00 - 18:00
tel.: 037 77 319 46
mobil: 0948 552 070

Oznamy

Oznam pre členov a rodičov

Milí žiaci, zadania úloh pre jednotlivé krúžky nájdete v sekcii Krúžky - Zadania. Dúfame, že sa čoskoro stretneme. Tešíme sa na vás!