Chovateľský krúžok 6

Korytnačka písmenková

Je druh korytnačky z čeľade vodnice. Je jeden z najchovanejších druhov sladkovodných korytnačiek na svete.

Výskyt: od juhovýchodu Spojených štátov cez Strednú Ameriku po severozápad Južnej Ameriky.

Prirodzené prostredie: tiché neveľmi rýchlo tečúce sladké vody ( potoky, rieky, močiare), ale aj vo veľkých jazerách s mäkkým bahnitým dnom. Cez deň sa korytnačky veľmi rady zdržiavajú v bujnej vegetácii, slnia sa na pňoch stromov, vyčnievajúcich z vody, na plávajúcich listoch.

Potrava: živočíšna potrava - slimák, ryby, raky, červíky, hmyz, larvy, rastlinná potrava – rôzne druhy vodných rastlín

Rast: samice môžu dorásť do 30 cm, samce do 25 cm. Sprievodným znakom rastu je obmena vrchnej časti štítkov na pancieri. To sa prejavuje tým, že sa korytnačke „lúpe pancier“. Toto „lúpanie“ je súčasťou prirodzenej regenerácie a rastu panciera.
Prirodzení nepriatelia: aligátory, kajmanky dravé, volavky, bociany

Korytnacka pismenkova1  Korytnacka pismenkova2

Oznamy

Dotazník pre rodičov

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia členov (žiakov),

vzhľadom na súčasný režim preventívnych opatrení ÚVZ SR na predchádzanie šíreniu ochorenia COVID – 19 pristupujeme k zisťovaniu záujmu o našu krúžkovú činnosť v školskom roku 2020/2021.

Čítať ďalej...

Oznam pre deti a členov

Učitelia vám budú k dispozícii
na mailoch: rozpis hodín

Usmernenie MŠ SR

Usmernenie z MŠVVaŠ SR, ktoré bolo vydané v súvislosti so šírením nového respiračného ochorenia koronavírusom COVID-19 na www.minedu.sk/usmernenie-k-sireniu-koronavirusu/