Chovateľský krúžok 4

Užovka stromová

Užovka stromová – je druh nejedovatého hada z čeľade užovkovité. Patrí medzi najmenej ohrozené druhy.
Poznávacie znaky:
- Je najväčší had na Slovensku. Niektoré exempláre merajú vyše 150 cm. Telo je štíhle, svalnaté. V strede tela je 23 radov šupín.
Ekológia a biotop:
- Obýva teplejšie lesy, kroviská, zarastené okraje polí, parky a záhrady. Uprednostňujú opustené chaty, stodoly, ruiny, najmä staré hradiská. Živí sa hlodavcami, vtákmi a jaštericami. Požiera aj uhynuté jedince. Zimné úkryty opúšťa koncom apríla alebo začiatkom mája. Pári sa v máji. Vajíčka v počte 5 – 8 znáša do starých pňov. Mláďatá sa liahnu v auguste a v septembri a merajú asi 20 cm.
Výskyt na Slovensku:
- Obýva teplejšie oblasti. Vyskytuje sa v Malých Karpatoch, v Štiavnických vrchoch, vo Vihorlatských vrchoch. Inde je zriedkavá.
Ochrana:
- Je teplomilný druh. Ľahko si privyká na turistický ruch a prítomnosť človeka. Stráca plachosť, čo sa jej stáva osudným. Jej stav preto klesá. Na Slovensku je zaradená do zoznamu chránených rastlín a chránených živočíchov.

uzovka Video

Oznamy

Dotazník pre rodičov

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia členov (žiakov),

vzhľadom na súčasný režim preventívnych opatrení ÚVZ SR na predchádzanie šíreniu ochorenia COVID – 19 pristupujeme k zisťovaniu záujmu o našu krúžkovú činnosť v školskom roku 2020/2021.

Čítať ďalej...

Oznam pre deti a členov

Učitelia vám budú k dispozícii
na mailoch: rozpis hodín

Usmernenie MŠ SR

Usmernenie z MŠVVaŠ SR, ktoré bolo vydané v súvislosti so šírením nového respiračného ochorenia koronavírusom COVID-19 na www.minedu.sk/usmernenie-k-sireniu-koronavirusu/

Rozhodnutie MŠ SR

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 26.3.2020 vydalo Rozhodnutie č. 2020/106 10: 1-A 1030 o mimoriadnom prerušení prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.
Rozhodnutie_msvvas_sr_26-3-2020