Chovateľský krúžok 4

Užovka stromová

Užovka stromová – je druh nejedovatého hada z čeľade užovkovité. Patrí medzi najmenej ohrozené druhy.
Poznávacie znaky:
- Je najväčší had na Slovensku. Niektoré exempláre merajú vyše 150 cm. Telo je štíhle, svalnaté. V strede tela je 23 radov šupín.
Ekológia a biotop:
- Obýva teplejšie lesy, kroviská, zarastené okraje polí, parky a záhrady. Uprednostňujú opustené chaty, stodoly, ruiny, najmä staré hradiská. Živí sa hlodavcami, vtákmi a jaštericami. Požiera aj uhynuté jedince. Zimné úkryty opúšťa koncom apríla alebo začiatkom mája. Pári sa v máji. Vajíčka v počte 5 – 8 znáša do starých pňov. Mláďatá sa liahnu v auguste a v septembri a merajú asi 20 cm.
Výskyt na Slovensku:
- Obýva teplejšie oblasti. Vyskytuje sa v Malých Karpatoch, v Štiavnických vrchoch, vo Vihorlatských vrchoch. Inde je zriedkavá.
Ochrana:
- Je teplomilný druh. Ľahko si privyká na turistický ruch a prítomnosť človeka. Stráca plachosť, čo sa jej stáva osudným. Jej stav preto klesá. Na Slovensku je zaradená do zoznamu chránených rastlín a chránených živočíchov.

uzovka Video

Úradné hodiny

Pondelok - Piatok
10:00 - 18:00
tel.: 037 77 319 46
mobil: 0948 552 070

Oznamy