Chovateľský krúžok 3

Mačka domáca

Mačka domáca – je domestikovaná z mačky divej. Po predkoch zdedila vynikajúci
zrak a sluch, k lovu dokonale prispôsobené telo.
- Patrí medzi malé mačkovité šelmy.
- Je mäsožravec.
- Je predátor. Jej telo je prispôsobené k lovu. Má dokonale vyvinuté zmyslové orgány, ktoré jej umožňujú zaznamenať korisť na väčšiu vzdialenosť a obratne ju chytiť.
- Telo je plné sily, elegantné a dokáže vyvinúť veľkú rýchlosť a vysoko skákať.
- Má ostré zuby a pazúry, lapenú korisť dokáže rýchlo zabiť.
- Dožíva sa priemerne 7 – 8 rokov
- Malé mačiatka sa vyvíjajú rýchlo. Sú hravé, zvedavé a rýchlo sa učia.
- Sú pokojné zvieratá, prespia väčšinu dňa.
- Pohybujú sa potichu a človek veľakrát o nich ani nevie. Samozrejme, že mačiatka sú divoké a hravé.
- Patrí medzi obľúbené zvieratká

maciatka maciatka3  macka4

Oznamy

Dotazník pre rodičov

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia členov (žiakov),

vzhľadom na súčasný režim preventívnych opatrení ÚVZ SR na predchádzanie šíreniu ochorenia COVID – 19 pristupujeme k zisťovaniu záujmu o našu krúžkovú činnosť v školskom roku 2020/2021.

Čítať ďalej...

Oznam pre deti a členov

Učitelia vám budú k dispozícii
na mailoch: rozpis hodín

Usmernenie MŠ SR

Usmernenie z MŠVVaŠ SR, ktoré bolo vydané v súvislosti so šírením nového respiračného ochorenia koronavírusom COVID-19 na www.minedu.sk/usmernenie-k-sireniu-koronavirusu/

Rozhodnutie MŠ SR

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 26.3.2020 vydalo Rozhodnutie č. 2020/106 10: 1-A 1030 o mimoriadnom prerušení prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.
Rozhodnutie_msvvas_sr_26-3-2020