Chovateľský krúžok 2

Bocian biely

Bocian biely – je druh brodivca z čeľade bocianovité, je príbuzný volavkám.
Opis: - je veľký druh, ktorého hmotnosť je v rozmedzí 2,3 – 4,4 kg. Dosahuje výšku 95 – 105 cm a rozpätie krídel je 155 – 165 cm. Farba prevažuje biela, konce letiek sú čierne, zobák a dlhé nohy sú oranžovočervené, u mláďat tmavé.
Hlasove prejavy: - typickým zvukom je klopanie zobákom. Klepotom sa zdravia na hniezde. Používajú aj iné gestá. Opakovane sa hýbu hore dole.
Výskyt: - na Slovensku sa nachádza na juhozápade, juhu a východe, na Zemplíne, strednom Považí, v polohách Turca, Oravy, Liptova a Spiša. Na konci leta odlietajú na zimoviská v strednej a južnej Afrike
Spôsob života: - vyskytujú sa v blízkosti zamokrených podmáčaných lúk, na poliach a okrajoch vodných plôch
Potrava: - tvoria žaby a iné obojživelníky, ryby, plazy, hmyz, hraboše a krty
Rozmnožovanie: - hniezdo je z vetiev a konárov, stavajú si na stromoch, strechách, komínoch. Hniezdo môže mať výšku až 2 m. Samica znáša 2 – 5 vajec, rodičia sa pri zahrievaní striedajú. Dva mesiace po vyliahnutí sa mláďata učia lietať.

bocian1bocian2

Oznamy

Dotazník pre rodičov

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia členov (žiakov),

vzhľadom na súčasný režim preventívnych opatrení ÚVZ SR na predchádzanie šíreniu ochorenia COVID – 19 pristupujeme k zisťovaniu záujmu o našu krúžkovú činnosť v školskom roku 2020/2021.

Čítať ďalej...

Oznam pre deti a členov

Učitelia vám budú k dispozícii
na mailoch: rozpis hodín

Usmernenie MŠ SR

Usmernenie z MŠVVaŠ SR, ktoré bolo vydané v súvislosti so šírením nového respiračného ochorenia koronavírusom COVID-19 na www.minedu.sk/usmernenie-k-sireniu-koronavirusu/

Rozhodnutie MŠ SR

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 26.3.2020 vydalo Rozhodnutie č. 2020/106 10: 1-A 1030 o mimoriadnom prerušení prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.
Rozhodnutie_msvvas_sr_26-3-2020