Hot Spot 4

Úloha 3

Student´s book: str. 78 – 25. Summer holiday plans chores – prečítajte si a str.79 cv 3 a 7 - vyplňte do knihy.
Activity book: str.52/3, str. 53/5 a 8.

Úloha 2

Student´s book: str. 54 – 17. Saturday morning chores – cv 2 a) a str.55 cv 3 a) - vyplňte do knihy.
Activity book: str.36/3, str. 37/4,5 a 6.

Úloha 1

Student´s book: str.32 – prečítať si článok lekcie 10. Wayne´s world: My family a vypracovať si do knihy cvičenie na str. 32/1b.
Activity book: str.22/1

Oznamy

Dotazník pre rodičov

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia členov (žiakov),

vzhľadom na súčasný režim preventívnych opatrení ÚVZ SR na predchádzanie šíreniu ochorenia COVID – 19 pristupujeme k zisťovaniu záujmu o našu krúžkovú činnosť v školskom roku 2020/2021.

Čítať ďalej...

Oznam pre deti a členov

Učitelia vám budú k dispozícii
na mailoch: rozpis hodín

Usmernenie MŠ SR

Usmernenie z MŠVVaŠ SR, ktoré bolo vydané v súvislosti so šírením nového respiračného ochorenia koronavírusom COVID-19 na www.minedu.sk/usmernenie-k-sireniu-koronavirusu/

Rozhodnutie MŠ SR

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 26.3.2020 vydalo Rozhodnutie č. 2020/106 10: 1-A 1030 o mimoriadnom prerušení prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.
Rozhodnutie_msvvas_sr_26-3-2020