7. - 8. ročník

Zadanie č. 28
Cvičenia - pdf

Zadanie č. 27
Cvičenia - pdf

Zadanie č. 26
Cvičenia - pdf

Zadanie č. 25
Cvičenia - pdf

Zadanie č. 24
Cvičenia - pdf

Zadanie č. 23
Cvičenia - pdf

Zadanie č. 22
Cvičenia - pdf

Zadanie č. 21
Cvičenia - pdf

Zadanie č. 20
Cvičenia - pdf

Zadanie č. 19
Cvičenia - pdf

Zadanie č. 18
Cvičenia - pdf

Zadanie č. 17
Cvičenia - pdf

Zadanie č. 16
Cvičenia - pdf

Zadanie č. 15
Cvičenia - pdf

Zadanie č. 14
Opakovanie - pdf

Zadanie č. 13
Násobné číslovky - pdf

Zadanie č. 12
Opakovanie - pdf

Zadanie č. 11
Christmas - pdf

Zadanie č. 10
board game christmas santa activity christmas time fun reading

Zadanie č. 9
Opakovanie have to – musieť: - pdf

Zadanie č. 8
Unit 2: - pdf

Zadanie č. 7
Present continuous: - pdf

Zadanie č. 6
Exercises: - pdf

Zadanie č. 5
Present continuous: - pdf

Zadanie č. 4
Present continuous: - pdf

Zadanie č. 3
Napísať prídavné mená s nepravidelným stupňovaním: - pdf

Zadanie č. 2
Porovnávanie prídavných mien: - pdf

Zadanie č. 1
Student ´s book – str. 6
- čítať text – zopakovať si slovnú zásobu – príbuzní – relatives:
Great – grandma, great- grandpa, step sister, step brother, godfather, godmother,
Nephew, niece...
- zopakovať stupňovanie prídavných mien – jednoslabičné a dvojslabičné zakončené na –Y, -OW, -ER,-LE,-SOME
- napísať príklady:
1.Stupeň - tall 2. Stupeň – taller 3. Stupeň – the tallest
1.stupeň – big 2.stupeň – bigger 3.stupeň – the biggest
1.stupeň – early 2. Stupeň – earlier 3.stupeň – the earliest
- koncový y sa mení na ie
- koncová spoluhláska v jednoslabičných prídavných menách sa po krátkej samohláske Zdvojuje

Student ´s book str. 10/ 6 – doplniť prídavné meno zo zátvorky v 2. Stupni (koncovka - er)

Workbook str 2/ 2 – nájsť páry s opačným významom
                  str 2 / 3 vypracovať doma

 

Úradné hodiny

Pondelok - Piatok
10:00 - 18:00
tel.: 037 77 319 46
mobil: 0948 552 070

Oznamy

Oznam pre členov a rodičov

Milí žiaci, zadania úloh pre jednotlivé krúžky nájdete v sekcii Krúžky - Zadania. Dúfame, že sa čoskoro stretneme. Tešíme sa na vás!