6. ročník

Úloha 17. 6. 2020

učebnica Our world 4, str.16/17- čítať diár, podčiarknuť slovíčka v texte, ktoré vyjadrujú emócie
str. 16/18 - opísať svoj deň -6 viet, použiť minulý čas
(pozor na pravidelné a nepravidelné slovesá)
vety mi poslať na mail

Úloha 10. 6. 2020

pracovný zošit workbook str. 6/13 - správne zoraď písmená do slova
str. 8/20 - použi prítomný priebehový čas
odpovede (príloha)
str. 8/21 - podľa cvičenia 20 správne priraď

Úloha 3. 6. 2020

učebnica Our world 4, str.14/13, čítať článok Where do your..., slovná zásoba (príloha)
str. 15/14 vyznačiť podľa prečítaného článku
str. 15/15 ústne, I inherit it from.....
zopakovať slovíčka - my body, my face

Úloha 27. 5. 2020

workbook Our world 4, str.4/8 spoj obrázok a vetu (opakovanie stupňovania príd. mien) str.5/10,11
príloha - napísať do zošita novú gramatiku

Úloha 20. 5. 2020

učebnica str.13/ grammar - present continuous (pozri prílohu a prepíš do zošita)
učebnica str. 13/ 11 doplniť cvičenie do učebnice

Úloha 13. 5. 2020

učebnica Our world 4, str.2/ 1,2,3 str. 3/ 4,5
workbook - čítať Cool families

Úloha 6. 5. 2020

Streda 15.30, učebnica Our world 4, str.11/8 použitie daných prídavných mien v 2. stupni s than
napr. Alexandra is smaller than Domonika.
str. 12/9 - napísať nové slovíčka

Úloha 23. 4. 2020

Streda 15.30, učebnica Our world 4, str. 10/6-vypracovať do knihy, zopakovať stupňovanie prídavných mien

Úloha 16. 4. 2020

Read http://ngexplorer.cengage.com YOUNG EXPLORER - Into the hive - čítať str.4-9

Oznamy

Dotazník pre rodičov

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia členov (žiakov),

vzhľadom na súčasný režim preventívnych opatrení ÚVZ SR na predchádzanie šíreniu ochorenia COVID – 19 pristupujeme k zisťovaniu záujmu o našu krúžkovú činnosť v školskom roku 2020/2021.

Čítať ďalej...

Oznam pre deti a členov

Učitelia vám budú k dispozícii
na mailoch: rozpis hodín

Usmernenie MŠ SR

Usmernenie z MŠVVaŠ SR, ktoré bolo vydané v súvislosti so šírením nového respiračného ochorenia koronavírusom COVID-19 na www.minedu.sk/usmernenie-k-sireniu-koronavirusu/