Hot Spot 2

Úloha 3

Activity book: Learning diary 4 – str. 35 – celá str.67 a 68 – celá, opakovanie

Úloha 2

Student´s book:lekcia 14. Wayne´s world: This is what we eat in a week str. 46/1, str. 47/3, 6 a,b.

Activity book: str.32/1,2,3. str.33/4,6

Úloha 1

Student´s book: str.32 – prečítať si článok lekcie 10. Wayne´s world: My family a vypracovať si do knihy cvičenie na str. 32/1b.

Activity book: str.22/1

Oznamy

Dotazník pre rodičov

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia členov (žiakov),

vzhľadom na súčasný režim preventívnych opatrení ÚVZ SR na predchádzanie šíreniu ochorenia COVID – 19 pristupujeme k zisťovaniu záujmu o našu krúžkovú činnosť v školskom roku 2020/2021.

Čítať ďalej...

Oznam pre deti a členov

Učitelia vám budú k dispozícii
na mailoch: rozpis hodín

Usmernenie MŠ SR

Usmernenie z MŠVVaŠ SR, ktoré bolo vydané v súvislosti so šírením nového respiračného ochorenia koronavírusom COVID-19 na www.minedu.sk/usmernenie-k-sireniu-koronavirusu/

Rozhodnutie MŠ SR

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 26.3.2020 vydalo Rozhodnutie č. 2020/106 10: 1-A 1030 o mimoriadnom prerušení prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.
Rozhodnutie_msvvas_sr_26-3-2020