4. ročník

Zadanie č. 26
Exercises - pdf

Zadanie č. 25
Exercises - pdf

Zadanie č. 24
Exercises - pdf

Zadanie č. 23
Exercises - pdf

Zadanie č. 22
Exercises - pdf

Zadanie č. 21
Exercises - pdf

Zadanie č. 20
Exercises - pdf

Zadanie č. 19
Exercises - pdf

Zadanie č. 18
Exercises - pdf

Zadanie č. 17
Exercises - pdf

Zadanie č. 16
Exercises - pdf

Zadanie č. 15
Exercises - pdf

Zadanie č. 14
Exercises - pdf

Zadanie č. 13
Exercises - pdf

Zadanie č. 12
Exercises - pdf

Zadanie č. 11
Exercises - pdf

Zadanie č. 10
Exercises - pdf

Zadanie č. 9
Exercises - pdf

Zadanie č. 8
Exercises - pdf

Zadanie č. 7
Exercises - pdf

Zadanie č. 6

Grammar – väzba there are - pdf

Zadanie č. 5

Present continuous - pdf

Zadanie č. 4

Present continuous - pdf

Zadanie č. 3

Nesamostatné privlastňovacie zámená - pdf

Zadanie č. 2

NUMBERS - pdf

Zadanie č. 1

Student ´s book str. 4,5
Napísať všetky vety s prekladom, ktoré napíšem, naučiť sa naspamäť!

Be quiet! Buď ticho!
Work in a group. Pracuj v skupine.
Put your hand up. Zdvihni ruku.
Hold your card up. Zdvihni kartu.
Work with a friend. Pracuj s priateľom.
Open your book. Otvor knihu.
Close your book. Zatvor knihu.
Take out your crayons. Vytiahni svoje pastelky.

Workbook str. 1,2
Str. 1 – napísať členov rodiny
Str. 2 – doplniť číslo do rámiku, ktorý zodpovedá pokynu

Úradné hodiny

Pondelok - Piatok
10:00 - 18:00
tel.: 037 77 319 46
mobil: 0948 552 070

Oznamy

Oznam pre členov a rodičov

Milí žiaci, zadania úloh pre jednotlivé krúžky nájdete v sekcii Krúžky - Zadania. Dúfame, že sa čoskoro stretneme. Tešíme sa na vás!