3. - 4. ročník

Úloha 8.6.2020

1. skupina utorok 16.05

učebnica Our world 136 - prečítať článok hore
str. 136/19 nakresli svoje obľúbené jedlá, dole doplň text
začiatok ďalšej vety - For lunch, I like..
- For dinner, I like...
slovíčka (príloha)

2. skupina utorok 16.50, učebnica str. 130 a 131 - pozrieť a čítať

pracovný zošit workbook str.97/9 - priraď k otázke správnu odpoveď
str.97/10 - správne zoraď písmená do slova
(povolania)
str.98 - hore prečítať gramatiku (opakovanie)

Úloha 1.6.2020

1. skupina utorok 16.05

učebnica Our world 1, str.135/ 15 - podľa článku Fun food zakrúžkuj odpoveď
16 - spoj slovo a obrázok
17 - dopíš krátke odpovede podľa (príloha)

2. skupina utorok 16.50, učebnica str. 130 a 131 - pozrieť a čítať

učebnica Our world 2, str.133/ grammar - opísať , vysvetlenie v (príloha)
str. 133/11 napísať odpovede na otázky, všetky She wants to be...alebo He wants to be...

Úloha 25.5.2020

1. skupina utorok 16.05

učebnica Our world 1, str. 133/13 opakovanie väzby there is (príloha)
napísať odpovede do knihy
str. 134/14 čítať článok Fun food (slovná zásoba v prílohe)

2. skupina utorok 16.50, učebnica str. 130 a 131 - pozrieť a čítať

učebnica Our world 2, str. 132/9 napísať do zošita nové povolania
doplniť zostávajúce vety 2-5 (pred povolaním vždy člen a alebo an)

Úloha 18.5.2020

1. skupina utorok 16.05

učebnica str. 132/8 napísať nové slovíčka
učebnica str.133/ grammar - hore (pozri prílohu s vysvetlením a vypracuj doplňovačku)

2. skupina utorok 16.50, učebnica str. 130 a 131 - pozrieť a čítať

nové slovíčka a tvorenie otázok a odpovedí (pozri prílohu a prepíš do zošita)
dve otázky a dve odpovede vytvoriť podľa vzoru a napísať do zošita

Úloha 11.5.2020

1. skupina utorok 16.05

workbook str. 95/6 - doplniť podľa gramatiky z prílohy
workbook 97/10 - vyfarbiť

2. skupina utorok 16.50, učebnica Our world 2, str. 126,127-opísať slovnú zásobu+preklad

workbook str. 92,93 - precvičenie slovnej zásoby
tiž napísať gramatiku z prílohy

Úloha 4.5.2020

1. skupina utorok 16.05, učebnica Our world 1., str. 130 / grammar

opísať zo žltého rámiku do zošita
+ napísať gramatiku z prílohy

2. skupina utorok 16.50, učebnica Our world 2, str. 123 - pozrieť

urobiť podľa ukážky svoj mini projekt o zvieratku (poslať na mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)

Úloha 23.4.2020

1. skupina utorok 16.05, učebnica Our world 1, Unit 5- I like food str. 126-7,  
- napísať slovnú zásobu a preklad do zošita

2. skupina utorok 16.50, učebnica Our world 2, str. 120/ 17 vypracovať do knihy

Úloha 16 . 2020

Na webovej stránke http://ngexplorer.cengage.com - YOUNG EXPLORER - čítať st. 3-9

Oznamy

Dotazník pre rodičov

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia členov (žiakov),

vzhľadom na súčasný režim preventívnych opatrení ÚVZ SR na predchádzanie šíreniu ochorenia COVID – 19 pristupujeme k zisťovaniu záujmu o našu krúžkovú činnosť v školskom roku 2020/2021.

Čítať ďalej...

Oznam pre deti a členov

Učitelia vám budú k dispozícii
na mailoch: rozpis hodín

Usmernenie MŠ SR

Usmernenie z MŠVVaŠ SR, ktoré bolo vydané v súvislosti so šírením nového respiračného ochorenia koronavírusom COVID-19 na www.minedu.sk/usmernenie-k-sireniu-koronavirusu/