1. - 2. ročník

Úloha 1. 6. 2020

učebnica Our world 1, str.80/ grammar - opísať, pozri (príloha)
zapamätať si - výraz vždy v poradí - farba + oblečenie = a green skirt
str. 80/ 6 ľubovoľne vyfarbi v učebnici

Úloha 25. 5. 2020

učebnica Our world 1, str. 76,77 - napísať slovnú zásobu do zošita (príloha)
workbook str. 54,55 priradiť číslo k správnemu oblečeniu do rámika

Úloha 18. 5. 2020

učebnica str. 67/10 väzba where´s (pozri prílohu)
podľa prílohy urobiť ústne toto cvičenie
učebnica str. 67/11 písomne, jednoslovné odpovede do učebnice

Úloha 11. 5. 2020

workbook str.45/6 hore- odpísať grammar do zošita
workbook 47/9 spájať číslo a písmeno

Úloha 4. 5. 2020

Učebnica Our world 1 str.70/ 17
1. nakresliť svoju izbu
2. vypracovať text do knihy podľa vzoru (príloha)

Úloha 23. 4. 2020

Učebnica Our world 1, str. 67/11, str. 68- Houses are different- čítať, str. 69/ 14,15,16

Pracovné listy

pracovný list angličtinapracovny list anglictina 2pracovny list anglictina3

Oznamy

Dotazník pre rodičov

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia členov (žiakov),

vzhľadom na súčasný režim preventívnych opatrení ÚVZ SR na predchádzanie šíreniu ochorenia COVID – 19 pristupujeme k zisťovaniu záujmu o našu krúžkovú činnosť v školskom roku 2020/2021.

Čítať ďalej...

Oznam pre deti a členov

Učitelia vám budú k dispozícii
na mailoch: rozpis hodín

Usmernenie MŠ SR

Usmernenie z MŠVVaŠ SR, ktoré bolo vydané v súvislosti so šírením nového respiračného ochorenia koronavírusom COVID-19 na www.minedu.sk/usmernenie-k-sireniu-koronavirusu/

Rozhodnutie MŠ SR

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 26.3.2020 vydalo Rozhodnutie č. 2020/106 10: 1-A 1030 o mimoriadnom prerušení prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.
Rozhodnutie_msvvas_sr_26-3-2020